Biliary atresia
膽道閉鎖是膽道系統先天性的發育異常,其發生率在西方人約萬...
> more
般新生兒黃疸通常會在二星期內消褪。若是新生兒黃疸持續超...
> more
由於肝門腸道吻合手術(葛西手術)是以一小截小腸取代膽管,引流膽汁至腸道...
> more
食道靜脈瘤又叫食道靜脈曲張,即食道靜脈膨脹鼓起,宛如一個腫瘤...
> more
寶寶出生後,母奶的哺餵是最佳的選擇,但對於某些患有代謝異常的寶寶來說...
> more
1